Què és un Plastic Attack?

Els moviment ciutadà Plastic Attack Barcelona és la conseqüència del Plasticarianisme. És una iniciativa horitzontal, no política i composta per persones de caràcter heterogeni preocupades pels efectes nocius que la contaminació plàstica genera en el medi ambient i en la salut de les persones, animals i plantes.

Continuar leyendoQuè és un Plastic Attack?